Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

§ 1 Prawo odstąpienia od umowy

1) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2) Odzież wraz z formularzem zwrotu należy odesłać na adres:

TBK MEDICAL PARTNER SP. Z O.O.

LISTOPADOWA 43,

43-300 BIELSKO-BIAŁA

3) Zwrot należności jest realizowany w ciągu 14 dni. Status przesyłki zwrotnej można śledzić zgodnie z numerem listu przewozowego, otrzymanego po nadaniu przesyłki zwrotnej.

4) Nie potwierdzamy mailowo faktu otrzymania przesyłki ze zwracaną odzieżą. Datę otrzymania przez nas przesyłki można określić za pomocą listu przewozowego, który Kupujący dostaje przy nadaniu przesyłki zwrotnej.

5) Maksymalnie w 14 dni, realizujemy zwrot należności, na konto z którego było opłacone zamówienie. Tylko i wyłącznie w przypadku przesyłek pobraniowych, zwrot realizujemy na konto wskazane w formularzu zwrotu.

6) Każdorazowo w przypadku zwrotu, do przesyłki należy dołączyć dowód zapłaty- paragon. W przypadku FV, nie jest ona wymagana.

7) Zwrot należności w przypadku zakupu na FV jest realizowany po podpisaniu przez Kupującego korekty FV, którą wysyłamy w ciągu 14 dni na adres mailowy podany przez Kupującego w zamówieniu. Podpisaną korektę (skan, zdjęcie) należy odesłać w odpowiedzi na maila z korektą. 

8) Odzież zwracana nie może być noszona/prana/zniszczona- musi posiadać komplet metek i nie nosić śladów użytkowania. 

9) Sklepy stacjonarne (poza siedzibą firmy w Żywcu), nie realizują zwrotów i wymian, w szczególności odzieży zakupionej w sklepie internetowym.

 

 

 

 

§ 2 Reklamacja

2.1 Sklep obowiązany jest dostarczyć towar nie obarczony wadami.
2.2 Klient może złożyć reklamacje w sprawach dotyczących sprzedanych towarów.
2.3 W przypadku Klientów będących konsumentami, prawo zgłoszenia reklamacji przysługuje im gdy sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (towaru) z umową.
2.4 Reklamację można wnieść:
• w przypadku Klientów będących Konsumentami – w terminach i na zasadach określonych w treści przepisów art. 556-576 Kodeksu Cywilnego – w zakresie w jakim przepisy te dotyczą rękojmi przy sprzedaży na rzecz Konsumentów;
• w przypadku Klientów nie będących Konsumentami – w terminie 2 dni licząc od dnia odbioru towaru w zakresie reklamacji ilościowej oraz w terminie w terminie 14 dni licząc od dnia odbioru towaru – w zakresie reklamacji jakościowej.
2.5 Jeżeli kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego.
2.6 Kolorystyka produktów może się różnić od rzeczywistej, w związku z rożnymi ustawieniami matrycy. Kolory przedstawione na zdjęciach są poglądowe i nie stanowią podstawy do reklamacji.
2.7 Reklamację można złożyć drogą elektroniczną na adres: kontakt@clcl.pl lub w formie pisemnej. Reklamacje w formie pisemnej należy kierować na adres: TBK Medical Partner Sp. z o.o. ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec wraz z podaniem numeru zamówienia i powodów ją uzasadniających.
2.8 Zaleca się dołączenie do składanej reklamacji zdjęć towarów podlegających reklamacji, celem przyspieszenie jej rozpoznania. W przypadku, gdy okaże się to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, Klient obowiązany jest do przesłania na adres sklepu wadliwego towaru. W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami oraz w przypadku uznania reklamacji za zasadną koszty dostarczenia towarów na adres sklepu oraz koszty dostarczenia towarów wolnych od wad (w razie wymiany towaru) ponosi sklep.
2.9 Sklep rozpatrzy reklamację w najszybszym możliwym terminie – nie przekraczającym jednak 14 dni od momentu jej otrzymania. O rezultacie Sklep niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź listu wysłanego pocztą.
2.10 W przypadku uznania reklamacji za zasadną Klientowi przysługuje:
• W odniesieniu do Klientów będących Konsumentami prawo do:
-żądania usunięcia wady;
-wymiany wadliwych towarów na wolne od wad;
-złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba, że sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sklep albo sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba, że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Usługodawcę. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Wymiana towaru może następować na towar innego rozmiaru lub koloru, natomiast nie może opiewać o inny rodzaj towaru.
• w odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami – Klient może żądać wyłącznie wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia stwierdzonych niedogodności. Klientowi nie będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny.
2.11 W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem, ma prawo do ubiegania się o zwrot kosztów dostarczenia rzeczy reklamowanej do Sklepu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Klienta będącego Konsumentem sposobu dostarczenia, innego niż najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sklep). Koszty te zostaną zwrócone niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania decyzji o uznaniu reklamacji. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną, Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do odebrania ze Sklepu, na swój koszt, rzeczy reklamowanej lub skorzystanie z usługi wysyłki oferowanej przez Sklep, zgodnie z aktualnym cennikiem przesyłek.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium