PYTANIA? ZADZWOŃ!

519 058 558 / 505 352 840 (INFOLINIA CZYNNA PN-PT 9:00-17:00) LUB NAPISZ KONTAKT@CLCL.PL

DARMOWA DOSTAWA OD 249 ZŁ

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Promocje
Bluzka medyczna z długim rękawem Owl Be There
Bluzka medyczna z długim rękawem Owl Be There
89,00 zł 69,00 zł
Czepek medyczny Floral Medallion
Czepek medyczny Floral Medallion
39,00 zł 37,00 zł
szt.
Spodnie medyczne damskie Origins 5006 (troczek)
Spodnie medyczne damskie Origins 5006 (troczek)
85,00 zł 49,00 zł
Czepek medyczny Sweetheart
Czepek medyczny Sweetheart
39,00 zł 37,00 zł
szt.
Bluzka medyczna z długim rękawem Nurse Life
Bluzka medyczna z długim rękawem Nurse Life
89,00 zł 69,00 zł
Czepek medyczny Winter Bliss
Czepek medyczny Winter Bliss
39,00 zł 37,00 zł
szt.
Spodnie medyczne damskie WonderTech 5113 (gumka)
Spodnie medyczne damskie WonderTech 5113 (gumka)
169,00 zł 135,00 zł
Bluza medyczna z nadrukiem Nettie The Narwhal
Bluza medyczna z nadrukiem Nettie The Narwhal
99,00 zł 89,00 zł
Bluza medyczna z nadrukiem Be In Love
Bluza medyczna z nadrukiem Be In Love
99,00 zł 79,00 zł
Czepek medyczny Winged Reflections
Czepek medyczny Winged Reflections
39,00 zł 37,00 zł
szt.
Producenci
Regulaminy

Regulamin sklepu internetowego clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

SPIS TREŚCI

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Kontakt ze Sprzedawca

§ 4 Usługi elektroniczne w sklepie internetowym
§ 5 Wymogi techniczne
§ 6 Zakupy w Sklepie
§ 7 Płatności
§ 8 Realizacja zamówienia
§ 9 Prawo odstąpienia od umowy
§ 10 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 11 Reklamacje
§ 12 Dane osobowe
§ 13 Zastrzeżenia
§ 14 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sklep Internetowy www.clcl.pl dba o prawa Konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw, które zostały mu przyznane w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta, niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce mają zastosowanie przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać, ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów, przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1.2 Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.

1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego . Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

 

§2 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.

Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.


Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. (Osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).


Klient - (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Produkt– dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy regulamin.

Sklep - sklep internetowy clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.clcl.pl.

Sprzedawca - TBK MEDICAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000326419, NIP 5532444929, nr REGON 241144376, kapitał zakładowy 50000,00 zł.

Umowa sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego

Usługa elektroniczna– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

Ustawa o Prawach Konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

Zamówienie- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

 

§3 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

2. Adres e-mail: kontakt@clcl.pl

3. Telefon: +48 519 058 558

4. Fax: +48 33 8 60 12 43

 

§4 USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

4.1 W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

4.1.1 Konto – korzystanie z nigo jest możliwe po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Twoje Dane oraz (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Twoje Dane niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@clcl.pl lub też pisemnie na adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

4.1.2 Formularz – korzystanie z Formularza rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Twoje Dane i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdź zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).

 

Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

4.1.3 Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków: - (1) podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, (2) kliknięciu pola „ zapisz się do newslettera” oraz (3) potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej

4.1.4 Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@clcl.pl lub też pisemnie na adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

4.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego:

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład:

pisemnie na adres: Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec, czy 

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@clcl.pl;

Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§5 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:

 • Urządzenie z dostępem do Internetu
 • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§6 ZAKUPY W SKLEPIE

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

5. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

6. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

8. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

§7 PŁATNOŚCI

1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:

a. Zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

b. Za pośrednictwem platformy płatniczej:

 • Płatności Shoper
 • Przelewy24

c. Za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego.

d. Gotówką w momencie odbioru osobistego towaru.

2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 10 Dni roboczych od złożenia zamówienia.

4. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

5. Jeżeli płatność nie zostanie uregulowana przez Kupującego w przeciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia (nie zaksięguje się na koncie firmowym Sprzedającego)- takie zamówienie zostanie automatycznie anulowane po wyznaczonym powyżej terminie.

§8 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

2. Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.

3. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

4. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.

5. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:

 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Za pośrednictwem Poczty Polskiej
 • Do paczkomatów InPost

7. Kupujący może odebrać towar osobiście w siedzibie firmy w godzinach jej otwarcia.

8. W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

 

§9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

a)Skutki odstąpienia od umowy przez Konsumenta

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Konsument powinien poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia lub pismem wysłanym w przesyłce ze zwracanym artykułem. Konsument może skorzystać z formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe, z zastrzeżeniem § 10 Regulaminu.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
 • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 3 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).

4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

6. Można zwrócić dowolny artykuł (poza bielizną, skarpetami i artykułami spersonalizowanymi np. poprzez wykonanie indywidualnego haftu lub nadruku) pod warunkiem, że produkt(y) nie został uszkodzony; zabrudzony; wyprany; zmieniony lub w jakikolwiek sposób użytkowany przez Konsumenta.  Artykuł musi posiadać metki i zostać odesłany z oryginalnym dowodem zakupu (paragon).

7. Jeżeli zdarzy się, że dany artykuł zostanie zwrócony do nas w nieodpowiednim stanie (będzie nosił znamiona użytkowania) zostanie odesłany do Konsumenta na jego koszt. W takim przypadku zostanie wysłana przesyłka pobraniowa w wysokości 15 zł, co stanowi koszt wysłania przesyłki zwrotnej.

8. Adres na jaki należy dokonywać zwrotów to: TBK MEDICAL PARTNER SP. Z O.O., 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2.

9. Koszt wysyłki zwracanego towaru leży po stronie Konsumenta.

10. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Konsumenta przesyłki zwrotnej zwróci Kupującemu należność za zamówiony towar.

 • Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takiej samej formy płatności z jakiej Konsument skorzystał w pierwotnej transakcji (na konto bankowe lub na rachunek przypisany do karty płatniczej).
 • W przypadku płatności za pobraniem Konsument zobowiązany jest podać numer konta na który Sprzedający dokona zwrotu należności. Zwrot należności nastąpi na konto bankowe wskazane przez klienta w formularzu zwrotu towaru, który każdorazowo dołączany jest do zamówienia.

11. Zwrot należności za przesyłkę przysługuje tylko w przypadku zwrotu całości zamówienia. Jeżeli Konsument oddaje część zamówienia (np. jeden z trzech zakupionych artykułów) to Sprzedający zwraca mu koszt tylko tego zwracanego artykułu.

12. Jeżeli jakikolwiek produkt z naszego asortymentu zostanie przesyłany do Konsumenta wadliwy/ uszkodzony/ błędnie spakowany to Sprzedający na swój koszt zamawia kuriera IN POST i przesyła Konsumentowi list przewozowy w celu zwrotu nieprawidłowego produktu do naszego magazynu, po czym na życzenie Konsumenta realizuje zwrot lub wymianę towaru (w zależności od jego dostępności na dzień otrzymania przesyłki zwrotnej do magazynu Sprzedającego).

13. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem, zaliczeniem pocztowym oraz innymi formami, które wiązałyby się z poniesieniem kosztu odbioru przesyłki zwrotnej przez Sprzedającego. W takim przypadku przesyłka nie zostanie odebrana przez Sprzedającego.

14. Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.

b)Skutki odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę (towar zakupiony na FV)

1. Przedsiębiorca, który zawarł umowę na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Przedsiębiorca wszedł w posiadanie rzeczy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Przedsiębiorca powinien poinformować Sprzedającego drogą elektroniczną o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia lub pismem wysłanym w przesyłce ze zwracanym artykułem. Przedsiębiorca może skorzystać z formularza zwrotu, jednak nie jest to obowiązkowe.

2. NIEZWŁOCZNIE PO OTRZYMANIU PRZESYŁKI ZWROTNEJ OD PRZEDIĘBIORCY SPRZEDAJĄCY WYŚLE FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ PRZEDSIĘBIORCY DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. ABY PRZEDSIĘBIORCA MÓGŁ SKORZYSTAĆ Z PRAWA ZWROTU JEST ZOBOWIĄZNY W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE 7 DNI DO PODPISANIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ I ODESŁANIA W WIADOMOŚCI ZWROTNEJ SKANU PODPISANEJ FAKTURY KORYGUJĄCEJ SPRZEDAJĄCEMU. ZWROT NALEŻNOŚCI NIE BĘDZIE ZREALIZOWANY DO MOMENTU OTRZYMANIA PODPISANEJ FAKTURY KORYGUJĄCEJ.

3. Można zwrócić dowolny artykuł (poza bielizną, skarpetami i artykułami spersonalizowanymi np. poprzez wykonanie indywidualnego haftu lub nadruku) pod warunkiem, że produkt(y) nie został uszkodzony; zabrudzony; wyprany; zmieniony lub w jakikolwiek sposób użytkowany przez Przedsiębiorcę. Artykuł musi posiadać metki i zostać odesłany z oryginalnym dowodem zakupu (Faktura Vat).

4. Jeżeli zdarzy się, że dany artykuł zostanie zwrócony do nas w nieodpowiednim stanie (będzie nosił znamiona użytkowania) zostanie odesłany do Przedsiębiorcy na jego koszt. W takim przypadku zostanie wysłana przesyłka pobraniowa w wysokości 15 zł, co stanowi koszt wysłania przesyłki zwrotnej.

5. Adres na jaki należy dokonywać zwrotów to: TBK MEDICAL PARTNER SP. Z O.O., 34-300 Żywiec, ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2.

6. Koszt wysyłki zwracanego towaru leży po stronie Przedsiębiorcy

7. W przypadku odstąpienia przez Przedsiębiorcę od umowy Sprzedający niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Przedsiębiorcy przesyłki zwrotnej zwróci Przedsiębiorcy należność za zamówiony towar.

 • Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takiej samej formy płatności z jakiej Przedsiębiorca skorzystał w pierwotnej transakcji (na konto bankowe lub na rachunek przypisany do karty płatniczej).
 • W przypadku płatności za pobraniem Przedsiębiorca zobowiązany jest podać numer konta na który Sprzedający dokona zwrotu należności. Zwrot należności nastąpi na konto bankowe wskazane przez klienta w formularzu zwrotu towaru, który każdorazowo dołączany jest do zamówienia.

8. Zwrot należności za przesyłkę przysługuje tylko w przypadku zwrotu całości zamówienia. Jeżeli Przedsiębiorca oddaje część zamówienia (np. jeden z trzech zakupionych artykułów) to Sprzedający zwraca mu koszt tylko tego zwracanego artykułu.

9. Jeżeli jakikolwiek produkt z naszego asortymentu zostanie przesyłany do Przedsiębiorcy wadliwy/ uszkodzony/ błędnie spakowany to Sprzedający na swój koszt zamawia kuriera IN POST i przesyła Przedsiębiorcy list przewozowy w celu zwrotu nieprawidłowego produktu do naszego magazynu, po czym na życzenie Przedsiębiorcy realizuje zwrot lub wymianę towaru (w zależności od jego dostępności na dzień otrzymania przesyłki zwrotnej do magazynu Sprzedającego).

10. Sklep nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem, zaliczeniem pocztowym oraz innymi formami, które wiązałyby się z poniesieniem kosztu odbioru przesyłki zwrotnej przez Sprzedającego. W takim przypadku przesyłka nie zostanie odebrana przez Sprzedającego.

 11. Wymiana towaru za pośrednictwem sklepu internetowego polega na zwróceniu produktów zgodnie z procedurą zwrotu i ponownym złożeniu nowego zamówienia.

 

§10 WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 • W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 • W której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 • O dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 • W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 • O dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§11 REKLAMACJE

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

2. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

 • Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
 • Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
 • Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
 • Żądać usunięcia wady

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 Regulaminu.

4. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec.

5. Jeśli na towar została udzielona dodatkowo gwarancja, informacja o niej, a także o jej warunkach, jest dostępna w opisie produktu w Sklepie.

6. Kolorystyka produktów może się różnić od rzeczywistej, w związku z rożnymi ustawieniami matrycy. Kolory przedstawione na zdjęciach są poglądowe i nie stanowią podstawy do reklamacji.

7. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

8. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

8. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§12 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§13 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.

3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.

4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§14 POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KUPUJĄCYCH NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.

3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.

4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Poniżej znajduje się wzór formularza odstąpienia od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać: 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

TBK MEDICAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec
adres e-mail: kontakt@clcl.pl

- Ja ......................................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

- Data odbioru .........................................................................................................................................................................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) .....................................................................................................................................................................

- Adres Konsumenta(ów) ......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 


Data ............................................

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin konta

Regulamin konta w sklepie clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Konto
§ 5 Reklamacje
§ 6 Dane osobowe 
§ 7 Zastrzeżenia

§1 DEFINICJE

Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://www.clcl.pl
Sprzedawca - TBK MEDICAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000326419, NIP 5532444929, nr REGON 241144376, kapitał zakładowy 50000,00 zł.

§2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

1. Adres pocztowy: ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec

2. Adres e-mail: kontakt@clcl.pl

3. Telefon: +48 519 058 558

4. Fax: +48 33 8 60 12 43

§3 WYMOGI TECHNICZNE

1. Dla prawidłowego funkcjonowania i założenia Konta potrzebne jest:

2. Aktywne konto e-mail

3. Urządzenie z dostępem do Internetu

4. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript i pliki cookies

§4 KONTO

1. Założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Kupującego.

2. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w Sklepie, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja danych Kupującego.

3. W celu założenia Konta należy wypełnić stosowny formularz w Sklepie.

4. W momencie założenia Konta zawierana jest na czas nieokreślony pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa w zakresie prowadzenia Konta na zasadach wskazanych w Regulaminie.

5. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z Konta.

W celu dokonania rezygnacji z Konta należy wysłać swoją rezygnację do Sprzedawcy na adres e-mail: kontakt@clcl.pl, czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta.

§5 REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Konta należy kierować na adres e-mail kontakt@clcl.pl.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. 

§POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. W przypadku gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu Konsument może skorzystać m.in. z:

 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§6 DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§7 ZASTRZEŻENIA

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

2. Umowa w zakresie prowadzenia Konta zawierana jest w języku polskim.

3. W przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, o których mowa w ust. 4, Sprzedawca ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu Konta.

4. Ważnymi przyczynami, o których mowa w ust. 3 są:

 • konieczność dostosowania Sklepu do przepisów prawa mających zastosowanie do działalności Sklepu
 • poprawa bezpieczeństwa świadczonej usługi
 • zmiana funkcjonalności Konta wymagająca modyfikacji regulaminu Konta.

5. Kupujący zostanie poinformowany o planowanej zmianie regulaminu Konta co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmiany w życie za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na przypisany do Konta adres.

6. W przypadku gdy Kupujący nie wyrazi akceptacji dla planowanej zmiany, powinien poinformować o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości na adres e-mail Sprzedawcy kontakt@clcl.pl, czego skutkiem będzie rozwiązanie umowy w zakresie prowadzenia Konta z chwilą wejścia w życie planowanej zmiany lub wcześniej, jeśli Kupujący zgłosi takie żądanie.

7. W sytuacji gdy Kupujący nie wyrazi sprzeciwu dla planowanej zmiany do chwili wejścia jej w życie przyjmuje się, że akceptuje ją, co nie stanowi żadnej przeszkody do rozwiązania umowy w przyszłości.

8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym nie będącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

Regulamin newslettera

sklepu clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink

§1 DEFINICJE

Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie. 
Sklep – sklep internetowy clcl.pl Odzież medyczna, WonderWink prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://www.clcl.pl
Usługodawca - TBK MEDICAL PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą pod adresem ul. Komisji Edukacji Narodowej 5/2, 34-300 Żywiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru przedsiębiorców przez SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod nr KRS 0000326419, NIP 5532444929, nr REGON 241144376, kapitał zakładowy 50000,00 zł.
Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

§2 Newsletter

1. Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.

2. Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.

3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.

4. Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.

5. Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@clcl.pl.

6. Wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

§3 Reklamacje

1. Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@clcl.pl.

2. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

§4 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.

2. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§5 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.

2. Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.

3. W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.

4. W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@clcl.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.

Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium