Wysyłka w 24h

 +48 334 000 368

kontakt@clcl.pl

Naczelna Izba Lekarska – wszystko, co musisz o niej wiedzieć 0
Naczelna Izba Lekarska – wszystko, co musisz o niej wiedzieć

Naczelna Izba Lekarska oraz okręgowe izby lekarskie to jednostki lekarskiego samorządu zawodowego w Polsce. Należą do nich wszyscy lekarze i lekarze dentyści, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu w naszym kraju. Czym jest NIL i jakie posiada kompetencje?

NIL – organizacja lekarzy i dla lekarzy

Czy istnieje w Polsce podmiot, który dba o komfort pracy lekarza, zwraca uwagę na normy prawne regulujące zawód medyka i stara się podnosić poziom kształcenia specjalistów z zakresu medycyny? Tak i niewątpliwie jest nim Naczelna Izba Lekarska. Rejestr lekarzy, konferencje, informacje na temat prowadzenia praktyki i podmiotu leczniczego – to tylko niektóre z zadań, które realizuje ten związek lekarzy.

Naczelna Izba Lekarska – podstawowe informacje  

Naczelna Izba Lekarska to samorząd, który zrzesza i reprezentuje lekarzy oraz lekarzy dentystów w Polsce. Działa od 1921 roku i zajmuje się nadzorem nad należytym wykonywaniem zawodu lekarza. Pracę NIL reguluje ustawa z 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich. Od 2018 roku prezesem samorządu jest Andrzej Matyja.

Pierwszą polską organizacją samorządową lekarzy w Polsce było Collegium Medicorum Gedanensis założone w XVII wieku w Gdańsku. 17 maja 1989 roku została uchwalona ustawa o izbach lekarskich, reaktywowano też wówczas samorząd lekarski. Aktualne w Polsce funkcjonują 23 okręgowe izby lekarskie oraz Wojskowa Izba Lekarska w Warszawie.

Naczelna Izba Lekarska osądza lekarzy w sprawach o błąd medyczny

NIL reprezentuje lekarzy na szczeblu państwowym i posiada osobowość prawną. Pomiędzy zjazdami działalnością NIL kieruje Naczelna Rada Lekarska. Jeżeli w przypadku któregoś z lekarzy istnieje przesłanka popełnienia przewinienia zawodowego, sprawę bada sąd lekarski. W strukturze NIL funkcjonuje także stanowisko Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który prowadzi postępowania wyjaśniające i ma prawo bycia głosem doradczym podczas posiedzeń NIL.

Przeczytaj także: Zaostrzenie odpowiedzialności karnej lekarza – najważniejsze fakty

Czym zajmuje się Naczelna Izba Lekarska i jakie są jej zadania?

Jakie działania realizuje izba lekarska? Naczelna Izba Lekarska ma za zadanie sprawowanie pieczy nad sumiennym i zgodnym z aktualną wiedzą medyczną wykonywaniem zawodów lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie ze statutem Izby, NIL ustanawia obowiązujące lekarzy i lekarzy dentystów zasady etyki i deontologii zawodowej, a także dba o ich przestrzeganie.

Naczelna Izba Lekarska przyznaje prawo wykonywania zawodu lekarza i prowadzi Rejestr Naczelnej Izby Lekarskiej – Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej. Rejestr jest bezpłatnie udostępniony w Internecie i mogą z niego korzystać zainteresowani pacjenci oraz lekarze.

NIL ma za zadanie reprezentować interesy lekarzy, w tym w kwestiach dotyczących wysokości zarobków, warunków i sposobu zatrudnienia lekarzy. Współdziała także w sprawach doskonalenia zawodowego specjalistów. NIL zajmuje stanowisko w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa, organizacji ochrony zdrowia oraz polityki zdrowotnej państwa.

Jaki wpływ na działalność lekarza ma Naczelna Izba Lekarska?

Czym w praktyce zajmuje się Naczelna Izba Lekarska? Szkolenia, doradztwo i pomoc prawna, realny wpływ na sytuację zdrowotną w Polsce – to tylko niektóre ważne aspekty działalności NIL.

Etyka i pomoc prawna

Naczelna Izba Lekarska czuwa nad odpowiedzialnością zawodową lekarzy i lekarzy dentystów. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej ustala, czy w określonych sytuacjach istnieje podejrzenie wystąpienia przewinienia zawodowego. Jeśli tak, kieruje sprawę do sądu lekarskiego.

naczelna izba lekarska ma za zadanie kontrolowanie lekarzy

Konsekwencją przewinienia może być upomnienie, kara pieniężna, zakaz pełnienia funkcji kierowniczych w placówkach ochrony zdrowia, a także zawieszenie lub odebranie prawa wykonywania zawodu. W przypadku sporów zawodowych pomocni są mediatorzy, którzy działają przy okręgowych izbach lekarskich.

Od 2010 roku w ramach NIL funkcjonuje Biuro Praw Lekarza. Rzecznik Praw Lekarza występuje w obronie godności lekarza i jego interesów konkretnych osób lub całej grupy zawodowej.

Przeczytaj także: W Czepku Urodzona obala stereotyp „białego fartucha”

Edukacja, szkolenia i współpraca zawodowa

NIL przyznaje nagrody najmłodszym lekarzom, którzy najlepiej zdali Lekarski Egzamin Państwowy. Samorząd współpracuje też z towarzystwami naukowymi, organizacjami, uczelniami, jednostkami badawczo-rozwojowymi w Polsce i za granicą. NIL uczestniczy m.in. w pracach Stałego Komitetu Lekarzy Europejskich, Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów, Światowego Stowarzyszenia Lekarzy, organizuje Kongresy Polonii Medycznej.

Izba lekarska prowadzi liczne kursy i szkolenia – są to wydarzenia jednorazowe, cykle edukacyjne oraz kształcenie zdalne. Na stronie internetowej NIL znajdują się aktualne informacje i wytyczne na temat przepisów dotyczących kształcenia zawodowego. Publikowane są też komunikaty w sprawie sposobu realizacji edukacji podyplomowej specjalistów, co ułatwia odnalezienie się w ogromie ustaw i nie zawsze zrozumiałych dokumentów prawnych.

Centralny Rejestr Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestr Naczelnej Izby Lekarskiej to rzetelne źródło wiedzy o lekarzach i lekarzach dentystach w Polsce. Rejestr pozwala na sprawdzenie informacji o danym lekarzu oraz zweryfikowanie  jednego lekarza przez drugiego w związku z procesem leczenia pacjenta. Korzystanie z niego podlega kontroli.

sala operacyjna w szpitalu

NIL prowadzi także Rejestr Ukaranych Lekarzy i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Polskiej, Rejestr Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe oraz Centralny Rejestr Felczerów. Dzięki tym informacjom lekarz lub pacjent może sprawdzić m.in., czy prawo wykonywania zawodu jest w przypadku danego medyka aktualne.

Przeczytaj także: Zaostrzenie odpowiedzialności karnej lekarza – najważniejsze fakty

Naczelna Izba Lekarska – pomoc w codziennej pracy lekarza

NIL to organizacja zrzeszająca lekarzy wszystkich specjalności medycznych w Polsce. Stanowi źródło wiedzy i udziela pomocy prawnej początkującym lekarzom, jest ciałem doradczym dla praktykujących medyków. Dba o kontakty międzynarodowe ze specjalistami z zagranicy i czuwa nad właściwym wykonywaniem zawodu lekarza, prowadzi rejestr lekarzy i lekarzy dentystów. To ważne źródło wiarygodnej wiedzy medycznej i pomoc w wielu aspektach codziennej praktyki lekarskiej.

Korzystasz z pomocy Naczelnej Izby Lekarskiej albo masz o niej historię, którą chciał(a)byś nam opowiedzieć? Podziel się z nami swoimi przemyśleniami i pytaniami!

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium